سونا، مرکز تناسب اندام، حمام، دارت، تنیس روی میز، استخر سرپوشیده رایگان است.